Klachtenregeling

Binnen onze fysiotherapiepraktijk wordt geprobeerd om zo optimaal mogelijke kwaliteit te bieden richting de patiënt. Mocht u desondanks een klacht hebben met betrekking tot uw behandeling binnen Fysiotherapie Fleringen, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.

De klachtenregeling bestaat uit de volgende drie opties:
1. Overleg met uw behandelend fysiotherapeut
2. Een anonieme klacht indienen
3. De klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

1. Overleg met uw behandelend fysiotherapeut
Indien u onder behandeling bent bij uw fysiotherapeut en u heeft een klacht over de behandeling of Fysiotherapie Fleringen dan kunt u deze melden bij uw behandelend fysiotherapeut. Indien de klacht over uw fysiotherapeut gaat, dan geniet deze werkwijze de voorkeur. Uiteindelijk streven wij naar een goede communicatie tussen een behandelaar en de cliënt. We gaan dan met u in gesprek om te kijken of we er “samen” uit kunnen komen.

2. Een schriftelijke klacht indienen
Het is mogelijk om schriftelijk (eventueel anoniem) een klacht in te dienen. Dit kunt u doen door het online klachtenformulier op de website in te vullen. Het is ook mogelijk om per post een anonieme klacht in te dienen. Indien u gebruik maakt van deze mogelijkheid, dan verzoeken wij u om in uw brief het volgende aan te geven:

  • De precieze omschrijving van uw klacht, wat is er niet goed gegaan?
  • Hoe had u graag gezien dat er was gehandeld en hoe kunnen we deze situatie in de toekomst voorkomen?

3. De klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
Indien uw klacht door middel van bovenstaande drie opties niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan bestaat de mogelijkheid om dit te laten afhandelen door de beroepsvereniging voor fysiotherapeuten het KNGF. U kunt de procedure die hier voor geldt lezen op www.defysiotherapeut.com of lezen in de KNGF patiëntenfolder “Als u een klacht heeft over uw fysiotherapeut”.